Estratègia digital, consultoria estratègica i execució de campanyes i accions per al Club Català de Cultura.