Legal

El domini: http://www.playbrand.info/ és propietat de l’empresa Playbrand S.L., amb el NIF B-55250922 El domicili de l’empresa és C/ Pic de Peguera, 11 17003 de Girona. També pot posar-se en contacte amb nosaltres en el Tel. 972 222 543 o per correu electrònic a info@playbrand.info

Propietat intel·lectual i industrial:

La totalitat del contingut d’aquest lloc web està protegit per drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. Queda prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la comunicació o distribució dels materials inclosos en aquest lloc web sense autorització expresa de Playbrand S.L.

Responsabilitat en els enllaços:

Playbrand S.L. inclou en el seu lloc web tot un seguit d’enllaços a pàgines dels seus clients i proveïdors, únicament amb la intenció de fer publicitat dels treballs efectuats per encàrrec d’aquests. Playbrand S.L. no es fa responsable de les informacions comercials contingudes en aquests llocs o de qualsevol dels serveis o pràctiques que es vinculin o relacionin amb les pàgines web enllaçades.

Protecció de dades:

Finalitat: Contacte, resposta a consultes, manteniment de la relació contractual i la gestió interna entitat-client i prospecció comercial.

Legitimació: execució d’un contracte i consentiment.

Destinataris:

 • A societats prestadores de serveis que faciliten el servei o donen suport al negoci de PLAYBRAND
 • Als tercers que intervinguin en el manteniment, desenvolupament, compliment o control de la relació administrativa i jurídica (a títol enunciatiu, però no limitatiu, entitats bancàries).
 • Encarregats de tractament.

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional.

Compromisos de PLAYBRAND

Els responsables de la societat PLAYBRAND estan plenament compromesos en el compliment de la nova normativa de protecció de dades, per tal de proporcionar la protecció més adequada als drets a l’honor i a l’intimitat dels interessats.

En aquest sentit, assumeixen de manera plena el principi de responsabilitat proactiva del Reglament Europeu de Protecció de Dades que comporta l’adopció de mesures tècniques i organitzatives adequades per al mesurament, detecció i eliminació dels riscos potencials, així com també les que possibilitin l’acreditació del compliment dels deures establerts per la normativa aplicable i l’establiment dels controls adequats per evitar possibles danys, d’acord amb les circumstàncies particulars de cada cas i l’estat de la tècnica.

Aquesta política de privadesa i protecció de dades serà aplicable a tots els processos de tractament de dades personals que es duguin a terme a PLAYBRAND.

En aplicació de la normativa i el compromís abans referits, PLAYBRAND i els seus integrants tracten les dades estrictament necessàries per a la satisfacció dels seus fins legítims:

 • gestió de les relacions laborals dels seus empleats,
 • relacions comercials amb els clients presents i potencials,
 • gestió dels contractes de serveis i facturació dels mateixos,

Finalitats emparades per la Llei per legitimar el tractament de les dades. A més, es compromet a l’actualització de les dades tractades, tan aviat com sigui possible i es conegui la deficiència, així com al secret i confidencialitat de la informació en qüestió, no assumint de cap manera els possibles danys derivats de la falsedat de la informació proporcionada pels interessats.

En aplicació del principi de transparència i informació, PLAYBRAND informarà de forma clara i precisa els interessats, en el moment de la recollida de les dades o posteriorment segons el cas.

PLAYBRAND no tractarà dades de menors d’edat ni categories especials de dades referides a ideologia, religió, creences, origen ètnic o racial, orientació sexual ni infraccions penals.

PLAYBRAND no cedirà les dades a tercers, fora dels supòsits següents:

 • Els habilitats per la Llei relatius al compliment de les obligacions amb la Seguretat Social, Hisenda i altres organismes públics.
 • Amb altres encarregats de tractament, comprovant PLAYBRAND la professionalitat i preparació dels esmentats encarregats de tractament i incloent en els corresponents contractes les clàusules corresponents.
 • Quan sigui requerit per les autoritats competents i les forces i cossos de seguretat de l’Estat.

No està prevista la realització de cap transferència internacional de dades a tercers països.

 

PLAYBRAND no adopta decisions de manera automatitzada.

 

PLAYBRAND es compromet a respectar l’exercici pels interessats dels drets reconeguts pel Reglament Europeu de Protecció de Dades, al qual habilita formularis i procediments interns que facilitin aquest exercici als interessats.

Per facilitar l’aplicació adequada dels compromisos anteriors, PLAYBRAND es compromet que tots els procediments, recursos, eines, aplicacions i altres que tinguin per objecte o duguin a terme el tractament de dades personals, es dissenyin i implantin des d’una òptica de ple respecte a la normativa i principis de la protecció de dades. En aquest sentit, en aquells supòsits en què hi hagi diverses opcions aplicables, PLAYBRAND aplicarà la més respectuosa amb aquells.

PLAYBRAND desenvolupa una tasca com a encarregat del tractament a la majoria dels serveis que presta als seus clients. En aquest sentit, PLAYBRAND es compromet a la signatura de clausulats de contractes totalment adequats a la normativa de protecció de dades. Igualment, PLAYBRAND acredita la seva preparació per desenvolupar aquestes tasques d’encarregat, com ho demostren les seves certificacions, així com la seva pròpia trajectòria professional i la reputació assolida al sector de la seva activitat.

A més, es compromet a la implementació de les mesures de seguretat requerides per la normativa aplicable ia la destrucció o devolució de les dades i suports al responsable segons sigui la seva elecció, llevat de les excepcions establertes a la Llei; adequant els seus serveis, en tot moment, a les prescripcions i les instruccions del responsable del tractament.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. Deixarem de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Així mateix, des del 25 de maig del 2018, els interessats tindran també dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Els interessats també tenen dret a retirar el consentiment prestat ia reclamar davant l’Autoritat de Control.

Per exercir els vostres drets podeu enviar un correu electrònic, acompanyant còpia del vostre DNI, del vostre passaport o altre document vàlid que l’identifiqui, a l’adreça següent: info@playbrand.info . Podeu obtenir més informació sobre l’exercici d’aquests drets a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

Igualment, si considereu que hi ha un problema amb la manera com s’estan manejant les vostres dades, podeu dirigir les vostres reclamacions al Responsable de PLAYBRAND o a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d’Espanya a través del web indicat anteriorment.

Cookies:

El web playbrand.info empra cookies per millorar la navegació de l’usuari, elaborar estadístiques de les visites que rep i personalitzar els continguts.

Les cookies són fitxers que el web emmagatzema al navegador dels visitants amb informació que es recupera amb posterioritat en subsegüents interaccions amb el web.

Si no vol que s’emmagatzemin cookies al seu navegador pot configurar el seu navegador de manera que rebutgi sempre totes les cookies, només les de tercers, només aquelles que s’esborren quan es tanca el navegador o només aquelles dels dominis que mereixin especial desconfiança.

Hi ha instruccions disponibles per configurar com treballen amb les cookies els navegadors Chrome / Chromium, Internet Explorer, Mozilla Firefox o Safari, que són els més utilitzats. Per a altres programes es pot consultar la documentació d’ajuda específica de cada navegador.

Playbrand.info no pot fer-se responsable del contingut i la veracitat de les polítiques de privacitat de les empreses que operen els serveis que instal·len cookies de tercers en aquest web. A continuació, una llista detallada de les cookies emprades en aquest web. En funció de la navegació de cada usuari, s’instal·len només algunes o totes elles:

 • _utma, _utmb, _utmc, _utmz
  Cookies tècniques i de personalització del web. Permeten recordar determinades interaccions per facilitar la navegació posteriorment.
 • pll_language
  Desa la preferència del visitant quant a l’idioma de navegació.
 • playbrandinfo
  Permet instal·lar les cookies d’analítica només després del consentiment del visitant.
 • wordpress_test_cookie
  Permet que el sistema comprovi el correcte funcionament de les cookies.
 • google.com i gstatic.com: Nid, identificador de canal
  Recull estadístiques anònimament de l’ús que els visitants fan del web i les pàgines que han visitat.
 • Linkedin.com: Bcookie, L1E, X-LI-IDC
  Cookie de la xarxa social Linkedin, instal·lada pels seus complements per facilitar la compartició de continguts.
 • Facebook.com: Act, c_user, csm, datr, fl, lu, p, presence, s, sub, xs
  Cookie de la xarxa social Facebook, instal·lada pels seus complements per facilitar la compartició de continguts.
 • Twitter.com: _utma, utmb, utmc, utmz, guestid, remember_checked, remember_checked_on, secure_sesion, twll
  Cookie de la xarxa social Twitter, instal·lada pels seus complements per facilitar la compartició de continguts.
 • Youtube.com: Pref, visitor-info-live, ysc
  Cookie de la xarxa social YouTube, instal·lada pels seus complements per reproduir vídeos i comptar les visualitzacions.