Publicitat online

La importància de la publicitat digital en un pla de màrqueting

17 de gener de 2023 No Comments
publicitat digital playbrand

Avui en dia les marques competeixen en un entorn molt més agressiu que amb anterioritat. A tota la competència empresarial cal sumar-li el gran ventall de possibilitats que tenen els usuaris d’escollir entre diferents productes i serveis. Per aquesta raó, cada vegada és més important tenir una bona estratègia de publicitat digital integrada en el pla de màrqueting de la marca. Ja no és suficient fer les coses bé, sinó que molt sovint cal recórrer a la publicitat digital perquè les marques puguin arribar finalment als seus clients potencials.

Les campanyes de publicitat digital són totes aquelles campanyes que una empresa o marca engega dins de les plataformes d’internet mitjançant el pagament de la promoció. Estem parlant de promocions al cercador de Google, banners a les pàgines web o anuncis d’imatge o vídeo dins les xarxes socials.

Avantatges de les campanyes publicitàries digitals

Sens dubte, un dels grans avantatges de la publicitat digital és que cada campanya es pot enfocar a públics molt segmentats. Podem fer diferents campanyes repartint el pressupost total entre una audiència nova, a una audiència que ja ens coneix, o a una audiència que volem fidelitzar. Les possibilitats pel que fa a les audiències són enormes i sens dubte és un dels grans potencials de les campanyes publicitàries en el màrqueting digital.

Segurament però, el millor avantatge de la publicitat digital és que els costos d’impacte i d’obtenció de resultats són molt més baixos que en la publicitat tradicional. Tot i la saturació de certs tipus de publicitat, la possibilitat d’escollir i segmentar la nostra audiència ens permet pagar només pels impactes que ens interessen estratègicament i no per impactes buits que no sabem si porten un retorn de la inversió.

Una dels altres avantatges de la publicitat digital és la gran possibilitat d’establir ponts i comunicació amb la teva audiència, de fer-nos presents en moments en que aquesta  s’està més receptiva i iniciar diàlegs.

I finalment, cal no oblidar que, com que ens trobem en un entorn digital, tota la inversió realitzada mitjançant la publicitat digital es pot traçar. És per això que podrem saber exactament quin retorn tenen els anuncis i quina és la resposta dels usuaris impactats, ja sigui de visualització, trànsit al web o enviant formularis entre els més destacats.

 

Tipus de publicitat digital

Hi ha diferents tipus de publicitat digital i, si bé com ja hem dit, sol ser molt important que la publicitat digital estigui present en un pla de màrqueting d’una marca, no tota la publicitat digital serveix per a totes les marques. El conjunt de les estratègies digitals i el moment en què es trobi aquesta marca seran fonamentals per determinar quin tipus de publicitat digital es dur a terme. Per això, serà bàsic que l’estratègia de publicitat digital pugui beure de les altres estratègies de màrqueting digital.

Així doncs, abans de decidir-nos per quines plataformes ens anunciem, caldrà tenir clar en quin moment de l’embut de màrqueting es realitza la publicitat digital. Si la marca es troba en una fase de descobriment en que és de vital importància captar nous usuaris, es realitzarà un tipus de publicitat digital enfocada a l’abast i el descobriment de marca. Si per contra, la marca es troba en una fase més avançada de l’embut i ja té suficients usuaris entrant al seu web, es realitzarà un tipus de publicitat digital més enfocada a la conversió, ja sigui mitjançant la captació de leads o la conversió final de compra d’un producte o servei.

Un cop definit el punt en què es troba la marca, l’estratègia de publicitat digital definirà quin tipus de publicitat és més adequada i en quina plataforma.

  • Publicitat a cercadors. La publicitat en cercadors és aquella que apareix quan un usuari està realitzant una cerca a la xarxa de cercadors com Google. Es tracta d’una publicitat molt interessant perquè l’usuari està fent una cerca activa en un cercador, per la qual cosa, està més predisposat a que, si la nostra publicitat respon a les seves necessitats, faci un clic.
  • Publicitat a la xarxa display. La publicitat display és aquella que apareix com a banner o cartells en webs i apps. Es un tipus de publicitat digital més intrusiva i que recorda més a la publicitat offline, ja que apareix en webs i apps de manera més invasora que la publicitat en cercadors. Es fa servir sobretot per accions de descobriment de marca o accions de remàrqueting on volem reimpactar un usuari que ja ens ha vist.
  • Publicitat a xarxes socials. La publicitat a xarxes socials és tota aquella publicitat digital que es realitza en plataformes socials com poden ser per exemple Facebook, Instagram o Youtube. Cal pensar que en aquestes plataformes l’usuari no està fent una cerca activa sinó que està passant un moment de lleure. Per això l’impacte publicitari de la marca ha de ser molt curós i la creativitat en què es presenta aquesta agafa una importància cabdal. És important destacar que plataformes com Instagram, Facebook i Youtube estan cada vegada més saturades de publicitat i, cal veure com a alternativa perfectament vàlida altres xarxes socials. Spotify, Tik Tok, Twitter, LinkedIn o Pinterest poden ser xarxes socials temàtiques perfectament vàlides per la incrusió d’aquest tipus de publicitat. Una de les avantatges de la publicitat en xarxes socials és que ens pot servir en quasi qualsevol de les fases, des de descobriment, trànsit o consideració, en què es trobi la marca.
  • Publicitat dins de plataformes d’ecommerce. El gegant de l’ecommerce, Amazon, ha creat la botiga online més gran del món i amb més vendes. Per aquesta raó, l’ecommerce també té la possibilitat de fer publicitat digital dins de la seva botiga. Aquest tipus de publicitat digital va encarada a que l’usuari trobi la marca mitjançant el cercador d’Amazon pel que és una publicitat bastant similar a la de cerca, ja que funciona amb paraules clau.

Des de Playbrand t’ajudem crear una estratègia de publicitat digital integrada dins del teu pla de màrqueting i creem, gestionem i optimitzem les teves campanyes enfocades a resultats.

Cal recordar però, que les campanyes de publicitat digital tenen una fase d’aprenentatge que ha de durar un mínim de dos mesos. Durant aquest període, la plataforma aprèn dels usuaris i dels objectius però també la marca té la possibilitat de veure possibles errors o forats de mercat que no havia detectat. Passat aquest període es pot passar a una fase optimitzacions que també pot durar uns mesos. Finalment, podem tenir les campanyes ben optimitzades i començar a obtenir resultats completament rendibles.

Per tal que les campanyes publicitàries digitals funcionin correctament, necessiten un cert temps d’aprenentatge. Cal treure’s del cap la idea que, pagant, s’obtindran resultats immediats i completament rendibles durant el primer mes. Si bé no estem parlant d’un període llarg a l’espera de resultats, com per exemple ho són les campanyes de SEO, quan realitzem campanyes de publicitat digital es necessita passar per diferents períodes d’aprenentatge i optimització per arribar al màxim nivell de rendiment.

Coneix millor el nostre servei de publicitat digitalplanifiquem, gestionem i analitzem les campanyes de publicitat amb millors resultats. A través d’una estratègia en publicitat digital i amb el nostre know-how, t’ajudem a seleccionar els canals i formats més adequats, per tal d’impactar al públic que busques. Saber-ne més.

WhatsApp
Tweet
Share
Share