Playpills

Per què els teus anuncis registren menys conversions? Nous canvis a Facebook Ads

22 de febrer de 2021 No Comments
Registre de conversions a Facebook Ads.

Has notat una baixada considerable en el registre de conversions de Facebook Ads? Des de principis de 2021, la plataforma ha decidit reduir l’interval de conversió de 28 a 7 dies, un canvi que pot afectar el nombre de conversions de les teves campanyes. Fins fa poc, Facebook tenia un interval de conversió de 28 dies, és a dir, quan un usuari feia clic en un anunci de Facebook o Instagram i comprava en el següent mes, la transacció comptava com una conversió feta gràcies a la publicitat.

Aquests canvis es poden veure reflectits als resultats de les teves campanyes, especialment en el nombre de conversions i en el ROAS, una mètrica que s’utilitza per calcular el retorn de la inversió publicitària.  Com que a partir d’ara només comptaran les compres de la següent setmana després d’haver fet clic a l’anunci, és possible que els ingressos que s’atribueixen a la publicitat siguin menors. Per tant, és molt probable que el teu ROAS diminueixi, ja que es comptabilitzaran menys ingressos a través de la publicitat que abans.

El canvi d’interval de conversió va estretament lligat a l’augment de privacitat i al canvi de la política de cookies que cada cop juga més a favor de la protecció dels usuaris. A part, aquesta variació oferirà una visió més realista de l’impacte de l’anunci, apostant per la transparència de l’eina. En tot cas, un registre menor de conversions o un ROAS més baix, no significarà que hagin disminuït les vendes a llarg termini, sinó que l’atribució a Facebook Ads serà menor, fet que ens ha de motivar a seguir treballant en una estratègia de publicitat digital efectiva.

 

WhatsApp
Tweet
Share
Share