User Experience

L’experiència d’usuari, el factor clau per a la conversió i fidelització

30 de març de 2020 No Comments
L'experiència d'usuari és un punt clau per aconseguir la conversió.

Pensar en experiència d’usuari o User Experience (UX) és investigar i empatitzar amb el comportament dels usuaris per entendre’ls i oferir-los el que realment necessiten. Investigació, testeig, anticipació a la pràctica, seducció, tecnologia, negoci, creativitat, disseny, esperit crític i ètica són tan sols alguns dels termes que es relacionen directament amb la complexitat que engloba aquest procediment.

L’objectiu de l’UX és aconseguir que la navegació de l’usuari, tant per web com per app, sigui el més eficient, senzilla i agradable possible. Per tant, no només es tracta d’una secció del web, sinó que s’expandeix arreu de les plataformes de la marca.

Primer les persones

De fet, en els darrers temps, ja hem vist un canvi en el focus de les empreses a l’hora de desenvolupar nous productes i dissenys, situant les persones en el centre. L’experiència d’usuari inclou la investigació de mercat, la competència, les limitacions i les possibilitats tècniques. Una de les empreses més representatives que aplica aquests principis és Apple: abans d’elaborar les funcionalitats dels seus productes, investiga la psicologia i el comportament dels seus buyer persona en relació als seus dissenys.

Jutja un web per la seva portada

La usabilitat també toca el disseny. A l’hora de millorar l’accessibilitat d’un producte digital, s’ha de tenir en compte l’ús adequat de color, tipografia i elements visuals. També cal preveure altres factors com el temps de càrrega i el contingut, ja que un bon storytelling permet personalitzar els missatges comunicatius i complir amb els objectius específics d’usabilitat web.

 No obstant això, no hem d’oblidar un fet tan bàsic com que, per poder arribar a la conversió, no només cal que un usuari entri al web: també cal que s’hi quedi. ¿I quines són les tres condicions que han d’acomplir-se per romandre a una pàgina? Usabilitat, accessibilitat i satisfacció. La vista hi té molt a veure aquí. El disseny per jerarquia visual ajudarà a conquerir l’usuari, tenint en consideració lharmonia i l’ordre visual que predominen en l’experiència.

Una bona arquitectura de la informació

Per altra banda, l’arquitectura de la informació és la part que s’ocupa d’investigar i analitzar els continguts per oferir als usuaris tot allò que necessiten, de la manera més ordenada possible. Perquè un usuari estigui còmode durant una experiència web i vulgui repetir-la, cal reunir una sèrie de requisits bàsics:

  • Senzillesa i jerarquia en la navegació.
  • Incorporació de vídeos i d’elements animats.
  • Titulars grans i clars.
  • Personalització i immediatesa.

Aquestes són, entre altres, les claus que marcaran una experiència d’usuari satisfactòria i que facilitaran que quan una persona arribi al site, no només hi navegui. També que s’hi quedi, i hi compri. A través d’un global de bones sensacions, serà més fàcil aconseguir la seva fidelització.

Posem fil a l’agulla a la teva estratègia en experiència d’usuari? Contacta’ns i i ens posarem mans a l’obra.

Amanda Raurich

Amanda Raurich

Especialista en UX i compra online a Playbrand

WhatsApp
Tweet
Share
Share