ConsultoriaPlaybrandSEOUser Experience

Què és la SXO (Search Experience Optimization)?

23 de maig de 2023 febrer 1st, 2024 No Comments
Què és la SXO

Què és la SXO

 

Una estratègia de Search Experience Optimization (d’ara endavant, SXO) és un pla conjunt entre les especialitats de SEO (Search Engine Optimization) i UX (User Experience) amb l’objectiu de millorar el posicionament web per adquirir més trànsit orgànic i rendibilitzar-lo amb una bona experiència d’usuari desencadenant un augment de conversió al web.

Per què val la pena plantejar una estratègia d’SXO?

En treballar les dues disciplines de manera coordinada, no només ajudem a millorar la conversió i usabilitat web, sinó que també busquem la millora del posicionament orgànic. Els factors que tenim en compte per dur a terme aquesta estratègia són els següents: 

 • Arquitectura web: realitzem una estructura del lloc web basada en un estudi de paraules clau transaccionals i en l’anàlisi del comportament web de l’usuari. Una arquitectura amb un bon entrellaçat intern ajuda a distribuir l’autoritat de domini a les pàgines més estratègiques i facilita una navegació ràpida i optimitzada.
 • Contingut únic i adaptat a l’usuari: el contingut ha de ser rellevant i útil perquè respongui a les preguntes dels teus clients potencials. A més, cal que s’ubiqui estratègicament seguint les fases del customer experience de l’usuari al web perquè aquest avanci al llarg de l’embut de conversió.
 • WPO: cal que la velocitat de càrrega estigui optimitzada per augmentar la taxa d’implicació web i evitar la fuga d’usuaris, factor molt rellevant per l’algoritme dels motors de cerca.
 • Adaptabilitat: adaptem la usabilitat del web perquè sigui responsive i s’adapti als diferents models de navegació segons dispositius com ara els mòbils, les tauletes i els ordinadors.

Com treballem a Playbrand una estratègia SXO?

Per dur a terme l’estratègia de SXO, realitzem una auditoria tant d’UX com de SEO amb un enfocament transversal entre les especialitats seguint l’objectiu comú del web. És per això que es planifiquen les següents tasques:

 • UX research: analitzem els KPIs més estratègics i el comportament web dels usuaris a través de mapes de calor, sessions enregistrades, analítica web i el comportament del journey de l’usuari en el web. 
 • Anàlisi de la situació actual de la visibilitat web: analitzem l’índex de visibilitat, l’autoritat de domini i per quines paraules clau s’està posicionant el web.
 • Anàlisi del posicionament orgànic de la competència: investiguem per conèixer en quin punt es troba el projecte respecte als competidors i busquem possibles oportunitats de posicionament.
 • Keyword research: treballem un estudi ****de paraules clau per entendre què i com busquen els usuaris els productes o serveis del projecte. A partir d’aquest estudi, definim quina hauria de ser la paraula clau principal i secundàries de cada pàgina perquè estiguin enfocades a resoldre la intenció de cerca de l’usuari.
 • Arquitectura web: establim els apartats que tindrà el web seguint els principis d’UX i SEO.
 • Anàlisi heurística o Wireflow: si es planteja per a un web existent, se’n fa una anàlisi heurística seguint els principis d’usabilitat de Jakob Nielsen i, si el projecte s’enfoca en la creació d’un web nou, se’n fa un Wireflow que consisteix en dissenyar l’arquitectura del web i de cada pàgina dibuixant el curs de l’usuari a través dels diferents elements clicables, tenint en compte el llenguatge, estructura i navegació.
 • SEO on page sobre aspectes tècnics: facilitem el rastreig i la indexació per part dels motors de cerca.
 • SEO on page del contingut: estructurem el contingut enfocat a les paraules clau per indicar-li a Google per quina intenció de cerca ens ha de posicionar.

El web és l’aparador digital de tota organització i, en molts casos, el canal principal per generar negoci. És per això de la importància que aquest estigui ben treballat i optimitzat perquè el nostre públic objectiu hi arribi, tingui una experiència satisfactòria i l’empresa en pugui generar negoci. Així doncs, una manera de poder fer un salt en l’entorn digital és treballar l’estratègia SXO per guanyar un web que posicioni i adquireixi trànsit orgànic de qualitat, i que aquest acabi desencadenant en una conversió, sigui en captació de leads o bé en vendes.

Cas pràctic: Laboratoris Viladell

Per aquest projecte, vam plantejar aquestes 3 fases de treball per desenvolupar el nou web de supositoris de glicerina de Laboratoris Vilardell:

1. Estructura i arquitectura web: creació d’un mapa del lloc web detallat que organitzi la informació de manera lògica. Vam establir una jerarquia de contingut clara i vam fer una profunda investigació de paraules clau per optimitzar cada pàgina del site. Aquesta estructura va proporcionar una base sòlida per al SEO i facilita la navegació per als usuaris.

2. Desenvolupament de mockups i prototips: creació de mockups centrats en la usabilitat i l’experiència d’usuari. Això va assegurar que la primera impressió dels usuaris fos positiva, la navegació intuïtiva i els elements clau fàcilment accessibles.

3. Vinculació de formularis i traçabilitat: disseny de formularis estratègics i vinculació a un sistema de gestió de relacions amb el client. Això no només va simplificar la captura de leads, sinó que també va permetre un bon seguiment a través de l’analítica web. Una traçabilitat efectiva ens permetrà rastrejar el trànsit, comportament de l’usuari i altres mètriques clau per prendre decisions informades.

Podeu veure el resultat al seu propi web supositoriosvilardell.com

WhatsApp
Tweet
Share
Share