Playpills

Core Web Vitals: afecten al posicionament SEO del teu web?

3 de desembre de 2020 desembre 10th, 2020 No Comments

Desenes de factors influeixen al posicionament SEO del teu web, i amb l’alta competència que hi ha, tenir visibilitat a Google pot arribar a ser una tasca titànica. Per tal de facilitar-la, Google ha anunciat que a partir de maig del 2021 començarà a mostrar els Core Web Vitals, tres indicadors que permetran mesurar amb criteris unificats el rendiment d’un web. Amb aquesta iniciativa, es vol aconseguir que els professionals que gestionen sites, puguin prioritzar l’experiència d’usuari (un dels principals factors de compra i fidelització) i la velocitat de càrrega del web. Aquests són, juntament amb el contingut, alguns dels principals elements que condicionen el posicionament dins del rànquing del cercador.

Els Core Web Vitals representen aquestes tres característiques:

  • LCD o Largest Contentful Paint: mesura la velocitat de càrrega del web.
  • FID o First Input Delay: mesura la primera resposta que les pàgines donen en interactuar per primera vegada amb l’usuari.
  • CLS o Cumulative Layout Shift: mesura l’estabilitat visual d’una web en funció del nombre de canvis de disseny.

Core Web Vitals que poden afectar al SEO

Aquesta és una nova aposta de Google per millorar la satisfacció de l’usuari, com ja havíem vist amb altres moviments en el que prioritzava el mobile-first, la navegació segura o el contingut de qualitat. Cada cop, veiem que les estratègies digitals estan més connectades, i és vital tenir en compte de manera global tots els factors d’usabilitat web, creació de continguts i posicionament SEO per tenir èxit a la xarxa. I el teu web, ja està preparat per ser el primer a Google?

WhatsApp
Tweet
Share
Share